E posibbile scaricare Opuscolo in lingua russa - Opuscolo Donna Imigrata (RU) word

 

 

 

...

 

E possibile scaricare il opuscolo in italiano - Opusco(IT) pdf2 o in Ucraino Ouscolo(UA) word

 

 

 

...

ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ ЖІНОК – ІММІГРАНТОК В МІСТІ РИМІ.

Відразу після того, як мене було обрано додатковим радником країн Європейського континенту Міської ради міста Риму, я пообіцяла займатись здійсненням ініціатив, що стосуються працюючих жінок - іммігранток, які живуть в нашому місті. Як ви знаєте, я така ж жінка – іммігрантка, як і ви, і тому я бажаю вам ніколи не втрачати терпіння та оптимізм, які нас підштовхнули залишити наших рідних і нашу Батьківщину, щоб побудувати краще майбутнє для наших дітей та сімей.

Над складанням та перекладом довідника «Кольори громадянства» працювали Комісія Обраних жінок Міської ради міста Риму, Інтернаціональний Центр жінок та Центральна Координаційна рада українських організацій в Італії.
Видання дає нам, іммігрантам, можливість мати інформацію, роз’яснення законів Італії та адреси необхідних інституцій та офісів.
На мій погляд, для нас, іммігрантів, важливо, щоб процеси інтеграції супроводжувались точними, ясними і різноманітними джерелами.

Дійсно, інформація та знання є головними для того, щоб орієнтуватись і організовувати наше повсякденне життя в новому середовищі, що для нас означає "побудувати нове життя", відчуваючи при цьому суперечливі почуття та емоції, викликані новим світом, який треба зрозуміти, і тим, який ми залишили у своїй країні.
Для кожного іноземця є важливим створити нову мережу стосунків, нових колег, вивчити правила нового суспільства, нові звичаї та традиції, але ми добре знаємо, що отримати приписку в новому Місті, посвідчення особистості, тобто внутрішній італійський паспорт, в новій Країні - це все одно, що наново народитися.

Але я також вважаю, що на нашому міграційному шляху найважливішим є зберегти нашу культурну ідентичність, тому важливо не забувати своє коріння, свої традиції. Саме це робить нас сильнішими і мудрішими та дає нам сили, щоб пройти шлях інтеграції в суспільство, яке деколи повністю відрізняється від того, з якого ми походимо.

Довідник «Кольори громадянства» - це величезна допомога всім іммігрантім, тому що дає чіткі відповіді на ті запитання, які кожний з нас ставить собі, йдучи міграційним шляхом, відповідно з законами італійської держави. Крім того, ця книга роз’яснює всі статті Конституції Італії, які стосуються імміграції та останній закон з імміграції 2009 року, які я сподіваюся допоможуть вам в здійсненні всіх ваших мрій в новому суспільстві!

Тетяна Кузик
Додатковий радник країн
Європейського континенту
Міської ради міста Риму
Тел: 3397584432
E - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

ДОРОГА ИНТЕГРАЦИИ ЖЕНЩИН – ИММИГРАНТОК В ГОРОДЕ РИМЕ.

Сразу после того, как меня было избрано Иностранным советником стран Восточной Европы Городского Совета города Рима, я пообещала заниматься осуществлением инициатив для работающих женщин – иммигранток, которые живут в нашем городе. Как вы знаете, я такая же женщина - иммигрантка, как и вы, и поэтому, я желаю вам никогда не терять терпение и оптимизм, которые подтолкнули нас оставить наших родных и нашу Родину, чтобы построить лучшее будущее для наших детей и семей.
Над составлением и переводом брошюры «Женшина – иммигрантка: проблемы и стратегии развития» работали уполномоченная Мера по вопросам равных возможностей Лавиния Меннуни и Интернациональный Центр услуг города Рима. Издание дает нам, иммигрантам, возможность получать информацию , объяснение законов Италии и адреса необходимых управлений и офисов. С моей точки зрения, для нас, иммигрантов, важно, чтобы процессы интеграции сопровождались точными, ясными и разнообразными источниками.
Действительно, информация и знания являются основополагающими для того, чтобы ориентироваться и организовывать нашу повседневную жизнь в новой среде, что для нас означает «построить новую жизнь», переживая при этом противоречивые чувства и эмоции, вызванные новым миром, который нужно понять, и тем, который мы оставили в своей стране.Для каждого иностранца важно создать новую сеть отношений новых коллег, изучить правила нового общества, новые привычки и традиции, но мы хорошо знаем , что получить прописку в новом Городе, удостоверение личности, то есть внутренний итальянский паспорт в новой Стране – все равно, что заново родиться.
Но я также считаю, что на нашем миграционном пути самым важным является сохранить нашу культурную идентичность, поэтому так важно не забывать свои корни, свои традиции. Именно это делает нас более сильными и мудрыми и дает нам силы, чтобы пройти путь интеграции в общество, которое часто полностью отличается от того, из которого мы происходим.
Книга является действенной помощью всем иммигрантам, потому что предлагает четкие ответы на те вопросы, которые каждый из нас задает себе, проходя миграционный путь в соответствии с законами итальянского государства. Кроме того, брошюры «Женшина – иммигрантка: проблемы и стратегии развития» разъясняет последний Закон по иммиграции 2009 года, который, я надеюсь, поможет вам в реализации всех ваших мечтаний в новом обществе!


Иностранный советник стран Восточной Европы
Городского Совета города Рима Татьяна Кузык
Tel.: 3397584432, Е - mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Intervento della Consigliera Aggiunta per il Continente Europeo
On.Tetyana Kuzyk.


Appena eletta Consigliera Aggiunta per il Continente Europa dell’Est della Roma Capitale ho promesso ai miei elettori che mi impegnerò nella realizzazione di iniziative riguardanti le donne immigrate lavoratrici che vivono nella nostra città. Da donna immigrata sapete che sono come voi e quindi vi auguro di non perdere mai la forza che ci ha spinte a lasciare i nostri affetti e le nostre Patrie per costruirci un futuro migliore.

Mi trovo a scrivere queste poche righe, per questi preziosi opuscoli, perché questo lavoro promosso dalla Delegata alle Politiche alle Pari Opportunità On.Mennuni e dalla Presidente Della Comissione delle Elette On.Cirinà, Casa Internazionale delle donne e Centro Multiservi Internazionale a noi immigrati offrono la possibilità di avere dei riferimenti precisi sulle amministrazioni e gli uffici dove rivolgersi. Dal mio punto di vista i processi di integrazione di noi immigrati vanno accompagnati e promossi da fonti di informazioni certe, chiare e diversificate.

Infatti, l’informazione e la conoscenza sono fondamentali per orientarci e organizzarci una vita quotidiana in un contesto nuovo, che per noi è “ricostruirsi una vita” mentre agiscono dentro di noi sensazioni ed emozioni contrastanti dovute al nuovo mondo da comprendere e da ciò che si è lasciato nel proprio Paese.

Farsi una nuova rete di rapporti, nuovi colleghi, imparare le regole della società, le nuove abitudini è importante, ma lo sappiamo bene che simbolicamente e psicologicamente essere in possesso della residenza, della carta d’identità è come rinascere in un altro Paese.
Ma credo, altresì, che nel nostro percorso migratorio la cosa più importante sia conservare la nostra identità culturale, perché nutrire le proprie radici ci rende più forti e consapevoli per affrontare il percorso di integrazione in una società che spesso è totalmente diversa da quella da cui proveniamo.

Sono orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione della stampa e la traduzione in lingue di origine dei opuscoli che è un valido aiuto perché ci offrono un quadro globale ma nello stesso tempo specifico, che risponde con chiarezza alle tante domande che ognuno di noi si pone quando vuole costruirsi un percorso migratorio in regola con le leggi dello Stato italiano. Inoltre, i dossier “la donna immigrata a Roma” e “Colori della cittadinanza” ci offrono delle indicazioni operative su cui concordo e che spero al più presto vedano una loro realizzazione.

...

Scarica guide, opuscoli e manuali

dl-iconIn questa categoria trovi tutte le guide,opuscoli e manuali  riguardanti la vita degli stranieri in Italia.

Ringraziamento speciale a:

AgenziaTuUnicredit

Ringraziamo Agezia Tu Unicredit per supporto dello sviluppo di guida "NOI DELL'EUROPA DELL'EST" che potete scaricare o consultare nella categoria "Continente Europa".

Ringraziamo anche:

logo uiaRingraziamo Ukraine International Airlines per supporto dello sviluppo di guida "GUIDA PER LA COMUNITA' UCRAINA IN ITALIA" che potete scaricare o consultare nella categoria "Continente Europa - Ucraina".
top