УХВАЛА Конференції

 

Основною метою конференції було об’єднання зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, членів родин трудових мігрантів та науковців для пошуку способів вирішення проблем, пов’язаних з формуванням новітнього феномену – транснаціональних сімей, які виникли внаслідок зовнішньої трудової міграції з України.
У конференції взяло участь понад 100 учасників, серед них 20 з-за кордону, зокрема, Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії, а також представники державних органів влади Риму, Мілану та громадських організацій. Конференція відбулася у формі наукового діалогу, презентацій практичного досвіду громадських організацій та майстер-класу українських та італійських спеціалістів, що засвідчує її важливе теоретичне та прикладне значення. Конференція транслювалася в on-line режимі в Інтернет мережі на веб-сайтах МІОК та ВБФ «Запорука». 
Основні тематичні напрямки конференції: феномен транснаціональної сім’ї в академічному дискурсі та медіа-просторі; трансформації міграційних процесів в Україні та їх можливі наслідки для сімей мігрантів; економіко-правовий, соціально-психологічний та освітньо-культурний виміри транснаціональних сімей.
 
Результатом обговорення цих питань стали такі висновки:
1. транснаціональна сім’я – важлива та невід’ємна складова доби глобалізації;
2. транснаціональна сім’я – недостатньо вивчений феномен, який потребує більшої уваги науковців, ЗМІ, церкви, органів державної влади та громадських організацій;
3. транснаціональна сім’я чинить істотний та неоднозначний вплив на економічну, політичну, демографічну, етно-культурну та психологічну сферу українського суспільства;
4. розробка відповідних механізмів розв’язання проблем транснаціональних сімей, зокрема інституційно-правового характеру, надалі залишається надзвичайно актуальною для України.

Зважаючи на все це, учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання» ухвалили:
1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням:
1) забезпечити належне нормативно-правове підґрунтя для регулювання питань, пов’язаних із трудовою міграцією в Україні, насамперед:
• ратифікувати Міжнародну Конвенцію (ООН) «Про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей»;
• розробити та схвалити Стратегію розвитку державної політики України у сфері трудової міграції до 2015 р.
• розробити закон України «Про правовий статус трудових мігрантів»;
• розробити Державну програму повернення трудових мігрантів на Батьківщину та успішної їх соціально-економічної реінтеграції з відповідним державним фінансуванням;
• завершити питання укладення угоди щодо безвізового режиму між Україною та ЄС;
• активізувати переговори для підписання двосторонніх угод з основними країнами-реципієнтами українських трудових мігрантів щодо взаємного працевлаштування, пенсійного забезпечення трудових мігрантів, їх соціальних гарантій тощо;
• укласти двосторонні міжурядові угоди між Україною та країнами ЄС про взаємне визнання документів про середню освіту, дипломів, свідоцтв про навчання, вчених ступенів та звань;
2) здійснити необхідні адміністративно-інституційні заходи, зокрема:
• розглянути можливість виведення Державної міграційної служби з-під підпорядкування МВС і ввести безпосередньо під підпорядкування КМУ, передачі їй повноважень у сфері регулювання трудової міграції громадян;
• активізувати двосторонню співпрацю у сфері розробки та реалізації двосторонніх регіональних програм підтримки членів родин транснаціональних сімей місцевими органами державної виконавчої влади України та місцевими органами державної влади основних країн-реципієнтів українських трудових мігрантів;
• розширити мережу консульських установ України в Італії, Іспанії, Португалії та Греції в місцях компактного проживання українців у цих країнах, а також збільшити кількість квот у всіх українських представництвах за кордоном;
• сприяти створенню в Західному регіоні (зокрема у Львові) мережі консульських представництв таких країн, як Італія, Греція, Португалія та Іспанія;
• мінімізувати бюрократичні процедури для оформлення візи з метою відвідин родичів для членів родин трудових мігрантів, а також відмінити (або зробити безоплатною) необхідність попередньої легалізації документів у консульських установах за кордоном для дітей трудових мігрантів;
• здійснювати належне фінансове забезпечення роботи Центрів української культури, зокрема в Римі, а також сприяти відкриттю таких центрів у інших країнах проживання українських трудових мігрантів;
• створити необхідні умови для того, щоб мігранти стали протагоністами власних прав та свобод в уряді та парламенті;
3) забезпечити надання вчасної психологічної допомоги дітям та членам родин трудових мігрантів, запобігти усім негативним проявам девіантної поведінки, зокрема шляхом:
• затвердження та реалізації програми психоемоційної адаптації для дітей трудових мігрантів;
• налагодження тісної співпраці шкіл, психоневрологічних лікарень, громадських організацій та соціальних служб;
• збільшення кількості центрів консультування та надання психологічної допомоги членам родин трудових мігрантів;
• започаткування проведення систематичних тренінгів чи консультацій з опікунами дітей, батьки яких перебувають за кордоном;
• створення робочих груп для дослідження проблем дітей трудових мігрантів, зокрема у сільських районах;
• збільшення квоти соціальних педагогів та психологів у середніх освітніх закладах України;
• організації та проведення літніх сімейних таборів для батьків та дітей;
• проведення безоплатних курсів інформатики для трудових мігрантів з метою ознайомлення з можливостями спілкування на дистанції;
4) забезпечити належний інформаційний супровід українських трудових емігрантів:
• надавати трудовим мігрантам через дипломатичні представництва за кордоном надійну інформацію про законодавство країн перебування, їхні права та обов’язки, налагодження системи правової та соціальної допомоги за кордоном та іншої необхідної інформації;
• сприяти створенню при консульських установах відповідних кол-центрів для своєчасного забезпечення необхідною інформацією трудових мігрантів;
5) забезпечити проведення регулярної науково-дослідної експертизи міграційних процесів, зокрема стану сімей, пов’язаних з трудовою міграцією, для чого необхідно насамперед:
• забезпечити облік сімей (дітей, людей похилого віку, залишених без піклування внаслідок виїзду членів сім’ї за кордон) силами соціальних служб, освітніх закладів, органів місцевого самоврядування;
• продовжувати та поглиблювати міждисциплінарні дослідження транснаціональних родин, посили координацію та обмін інформацією між дослідниками;
• проводити конференції, круглі столи, семінари на тему трудової міграції;
6) налагодити тісну співпрацю з громадськими організаціями, діяльність яких дотична до проблем трудової міграції, зокрема доцільним є:
• забезпечення дієвості існуючих та розробка нових державних бюджетних програм, націлених на підтримку закордонних громадських організацій, членами яких є українські трудові мігранти;
• надання регулярної фінансової підтримки цим організаціям;
• усунення бюрократичних процедур для громадських фондів та організацій, що перешкоджають їх ефективній діяльності;
• використання досвіду ГО та розробка спільних кроків у сфері програм реінтеграції та добровільного повернення українських трудових мігрантів, забезпечення щорічного бюджетного фінансування для цього, зокрема у сфері пільгового працевлаштування та кредитування, а також проведення безкоштовних курсів для вивчення підприємницької справи.
2. Доручити МІОК розповсюдити ухвалу серед учасників конференції та надіслати до відповідних органів законодавчої і виконавчої влади України.

 

 

 

...

Scarica guide, opuscoli e manuali

dl-iconIn questa categoria trovi tutte le guide,opuscoli e manuali  riguardanti la vita degli stranieri in Italia.

Ringraziamento speciale a:

AgenziaTuUnicredit

Ringraziamo Agezia Tu Unicredit per supporto dello sviluppo di guida "NOI DELL'EUROPA DELL'EST" che potete scaricare o consultare nella categoria "Continente Europa".

Ringraziamo anche:

logo uiaRingraziamo Ukraine International Airlines per supporto dello sviluppo di guida "GUIDA PER LA COMUNITA' UCRAINA IN ITALIA" che potete scaricare o consultare nella categoria "Continente Europa - Ucraina".
top